Komentar Allahovih lijepih imena

"Spoznaja Allaha postiže se ispravnim razumijevanjem suštinskog značenja Njegovih imena i savršenih svojstava. Ispravno razumijevanje zatim se duboko usađuje u srca, što polučuje istinsku spoznaju Allahovih imena i svojstava. Naprimjer, Allahova, subhanehu ve te'ala, imena koja govore o Njegovoj veličini, snazi i ponosu, ispunit će srca slavljenjem i veličanjem Allaha, a imena koja ukazuju na Allahovu milost, dobročinstvo, ljepotu i plemenitost, ispunjavaju srca zahvalnošću i ljubavlju prema Allahu i velikom željom za susretom s Njim. Imena koja ukazuju na potpunu Allahovu mudrost, znanje, snagu i moć, ispunjavaju srce strahopoštovanjem i potpunom predanošću i poniznošću prema Allahu. Imena koja imaju značenje Allahovog znanja o svim stvarima - koja iskazuju da Mu ništa nije skriveno, da je On taj koji na sve motripružaju smiraj i ispunjavaju srce sviješću da Allah motri na svaki naš pokret. Ovakvu spoznaju Allaha moguće je ostvariti jedino učenjem i izučavanjem Njegovih imena i savršenih svojstava, što je istovremeno i najvredniji i najbolji dar koji Allah daje kome hoće od Svojih robova. Kome se otvore ova vrata, otvorila su mu se vrata čistog tevhida i potpunog imana."
prof. Sanel Ramić 

Pred vama su predavanja u audio formatu koja su održavana svakog ponedeljka u džamiji "Kralj Fahd"
Kliknite OVDJE za download na vaš računarVelid b. Mahmud b. Hasan, rahimehullah, kazao je:
Kada vidiš da ljudi hrle za dunjalukom, ti pohrli ka Allahu. Kada vidiš da se drugi bogate dunjalučkim blagom, ti se obogati spoznajom Allaha. Kada su drugi bliski sa svojim voljenima, ti budi blizak Allahu. Kada se dodvoravaju svojim vladarima i velikanima, ti se približi Allahu. Kada se pokore svojim prohtjevima, ti se pokori Allahu.
Budi uvijek uz Allaha i idi uvijek ka Allahu!

Neki od plodova izučavanja Allahovih lijepih imena i savršenih svojstava

 to je jedan od uzroka ulaska u Džennet,
 na taj način upoznajemo svoga Stvoritelja,
 to je temelj robovanja Allahu,
 najveći je uzrok primanja dove,
✔ Allah voli onoga koji voli Njegova lijepa imena,
 dozivanje Allaha Njegovim lijepim imenima je uzrok otklanjanja
nedaća i briga,
 ko spozna Allaha Njegovim imenima i savršenim svojstvima na
ispravan način, spoznao je sve što treba spoznati,
 ko spozna Allahovu veličinu, spoznao je svoju slabost,
✔ spoznajom Allahovih, azze ve dželle, imena postiže se bereket
(blagoslov) u svakodnevnom životu,
 čuva se potomstvo,
 uzrok je izlječenja,
 spas od šejtanskih vesvesa i došaptavanja,
 uzrok je slasti imana,
 povećava ljubav prema Allahu i stid od Njega,
 povećava žudnju za susretom s Njim,
 povećava strah od Allaha i svjesnost o Njegovom svenadzoru,
 povećava veličanje i slavljenje Allaha,
 uzrokuje lijepo mišljenje o Allahu i oslonac na Njega,
 ostavljanje oholosti,
 osjećaj Allahove moći i Njegovog znanja.

Osim ovih, postoje još mnogi drugi vidljivi i nevidljivi plodovi koje 
samo Uzvišeni Allah zna